Liên hệ

Form liên hệ

Các nội dung có dấu (*) là nội dung bắt buộc phải nhập.

Họ tên (*)

Tên công ty

Địa chỉ

Quốc gia

Tel

Email (*)

Nội dung liên hệ (*)

Tiếp nhận bằng tiếng Nhật

Lễ tân

Tel 84-8-6288-7588 (gọi từ nước ngoài)

6288-7588 (gọi từ nội thành HCM)

Văn phòng

Tel 84-8-6299-5082 (gọi từ nước ngoài)

6299-5082 (gọi từ nội thành HCM)

Email address

info@sotochika.com

Phụ trách

Saka