Các dịch vụ của Sotochika

Sotochika hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư tại Việt Nam những dịch vụ thuê ngoài sau đây:

1. Hỗ trợ: Tính lương, các nghiệp vụ hành chính nhân sự,..

2. Hỗ trợ kinh doanh: Điều tra thị trường, Ủy thác sản xuất, tìm các nhà cung cấp

3. Thông dịch, Biên dịch

4. Hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện

5. Hỗ trợ xin giấy phép lao động, tạo công văn trước và sau nhập cảnh vào Việt nam, Xin giấy phép tạm trú, Xin gia hạn Visa,…)

contentsVN_bnr_03_off contentsVN_bnr_04_off